Gobernu Batzarra

Euskadiko Administrazio-kudeatzaileen Elkargoaren Gobernu Batzarra. 2019-05-29an onartua.

BATZARBURUA
Dª. Susana Pampín Rodríguez
Idazkaria
D. José Mª Alcalde Urraca
Diru-zaina
Dª. Leyre Zabala Goiricelaya
1. kidea
D. Antonio Bengoa Alonso
2. kidea
Dª. Cristina Iparraguirre Ganuzas
Batzarburuordea
Dª. María Pilar Rincón Gutiérrez
Arabako ordezkaria
D. Iñigo Susaeta Plazaola
Gipuzkoako ordezkaria
D. José Antonio Arana García
Bizkaiko ordezkaria
D. Alexander Castaños Jaúregui