Telematikoki bihurtzea elkargoko kide

Hau sinatu duenak adierazten du indarreko Estatutu Organiko Profesionalaren 6. artikuluan exijitzen diren baldintzak eta betekizunak betetzen dituela eta ez duela lege-testu horren 10. artikuluan zehazten den bateraezintasunik, ezta bere ezkontideak ere. Bada, elkargo honetan alta ESKATZEN DU. Zure datu pertsonalak eta profesionalak eta zure elkargokide-baldintzak honakoak dira:

* Nahitaezko alorrak.

DATU PERTSONALAK

 

DATU PROFESIONALAK

ELKARGOKO KIDE EGITEKO BALDINTZAK

Eskaera honekin batera, hauek aurkeztu behar dira kasuan kasu:
Pribatutasun-politika eta erabilera-baldintzak irakurri ditut eta onartu egiten ditut.